Tên Seminar: Tội phạm tình dục trong pháp luật Việt Nam và thế giới.

 Thời gian: 08h ngày 29/06/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1

 Người trình bày: Ths. Bùi Hạnh Phúc

Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật