Tên seminar: Bàn về các dạng bài tập dùng để kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh 1 của sinh viên K59 áp dụng giáo trình Life.
Người trình bày: Nguyễn Thị Lành- Gv khoa SPNN
Thời gian: từ 7h đến 11h ngày 13/10/2018
Địa điểm: tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị : Khoa Sư phạm ngoại ngữ