Tên seminar: Các giải pháp thúc đẩy tính tự học của sinh viên chuyên ngữ đối với Học phần Ngữ âm-Âm vị học theo tiếp cận CDIO

Thời gian: từ 13’30, thứ Tư, ngày 07.4.2021
Địa điểm: Phòng Lab 204 A- Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Võ Thị Hồng Minh
Đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh- Khoa SP Ngoại ngữ