Tên semina: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM AUDACITY VÀO VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ THI NGHE TIẾNG ANH

Thời gian: 7h00 ngày 18/05/2018
Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Phạm Thị Lương Giang

Đơn vị: Sư phạm Ngoại ngữ