Tên semina: Một số vấn đề cần quan tâm khi dạy đọc hiểu cho sinh viên không chuyên.
Thời gian: 7h00 ngày 17/05/2018
Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người báo cáo: Lưu Ngọc Bảo
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.