Tên Seminar : Rà soát nội dung 6 modules của môn Kiểm tra đánh giá (các lớp bồi dưỡng GV tiếng Anh phổ thông 2018)
- Thời gian: 7:30 ngày 05/7/2018

- Địa điểm: Phòng máy 202, Thư viện NTH

- Người trình bày : Phan Thị Hương

- Đơn vị : Khoa Sư phạm Ngoại ngữ