Tên seminar:  The Five Steps in the Process of Writing an Essay

Thời gian:  Từ 7h30 ngày 09/01/2019

Địa điểm: Phòng Lab Tầng 2, Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Người trình bày:  Nguyễn Thị Tường

Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.