Tên seminar: The advantages and the disadvantages of Group work in  teaching vocabulary for non-English majored students in Vinh University

Thời gian: 13h30 đến 17h30 ngày 17/05/2019

Địa điểm: Tầng 2 thư viện trường Đại Học Vinh

Người trình bày: Trần Thị Vân Anh

Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ