Tên seminar: Assessment techniques for translation classroom 

- Thời gian: 14h30-15h30 ngày 1/6/2020, Thứ Hai, ngày 01/06/2020

- Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Người trình bày: Dương Đức Ánh

-  Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ