Tên seminar: The effect of reading bilingual material as a way to train translation skills 

- Thời gian: 14h30-15h30 ngày 3/6/2020, Thứ Tư, ngày 03/06/2020

- Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Người trình bày: Dương Đức Ánh

-  Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ