Tên seminar: Think-pair-share techniques for enhancing interpreting skills

- Thời gian: 14h30-15h30 ngày 5/6/2020, Thứ Sáu, ngày 05/06/2020

- Địa điểm: Tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào

- Người trình bày: Dương Đức Ánh

-  Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ