- Tên seminar: Giới thiệu tổng quan về quá trình ngẫu nhiên Itô-Levy

- Thời gian:  Từ 13h00, ngày 12 tháng 3 năm 2017

- Địa điểm: Phòng CH17, Tầng 7 Thư Viện 

- Người trình bày: PGS. TS. Phan Đức Thành

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Toán học