Tên semina: Vật liệu mới bê tông trong kết cấu xây dựng

Người trình bày: Phan Văn Phúc

Thời gian: từ 7h30 ngày 22/01/2021

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Xây dựng.