- Tên seminar Tiếng Anh:  Toefl ITP test preparation skills

Thời gian: 07h30  đến 11h30 thứ 2 ngày 23 tháng 07 năm 2018

- Địa điểm:  Văn phòng Khoa Xây dựng
- Người trình bày:  
Nguyễn Thị Thanh Tùng
- Đơn vị:  Bộ môn Xây dựng DD&CN - Khoa Xây dựng