Tên semina: Tác động của đô thị hóa đến làng hoa – cây cảnh Kim Chi, Nghi Ân, Thành phố Vinh

Người trình bày: Cao Thị Hảo

Thời gian: từ 14h30 ngày 25/07/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng