Tên semina: Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp đánh giá đồ án nhà bê tông cốt thép theo tiếp cận CDIO

Người trình bày: Nguyễn Hữu Cường

Thời gian: từ 7h30 ngày 30/07/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng