Tên seminar: Mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo ngành Kỹ sư công nghệ sinh học theo tiếp cận CDIO

Người trình bày: TS. Nguyễn Đức Diện. 

Thời gian: 8h30 thứ 6 ngày 21 tháng 1 năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Viện công nghệ hóa sinh môi trường

Đơn vị: Viện CNHS&MT