1. Tên Seminar: Góp phần nâng cao chất lượng bài giảng học phần "Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam.
2. Thời gian: 13h30 đến 17h30, ngày 19 tháng 8 năm 2019
3. Địa điểm: Phòng học A1 (202)
4. Người trình bày: TS. Nguyễn Hồng Vinh
5. Đơn vị: Tổ Du lịch và Quản lý văn hóa, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.