Tên báo cáo: Một số ý kiến trao đổi về 2 tài liệu Giáo trình triết học Mác - Lênin (cho 2 hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) dùng trong đợt tập huấn giảng dạy hè 2019 tại Đà Nẵng
 Thời gian: sáng 28/9/2019 (thứ 4)
Địa điểm: phòng A1 201

Người báo cáo: Phan Huy Chính

Bộ môn: tổ bộ môn Triết học,