Tên báo cáo: Vị trí nên có của những vấn đề triết học chính trị trong giảng dạy học phần Lịch sử triết học

Thời gian: sáng 29/9/2019 (thứ 5)

Địa điểm: phòng A1 201

Người báo cáo: Phan Huy Chính

Bộ môn: tổ bộ môn Triết học,