- Tên Seminar: Xây dựng đề cương chi tiết học phần hệ điều hành Linux
 - Thời gian: 14h00, Thứ Tư, ngày 06/01/2021
 - Địa điểm: Phòng thực hành KTCN-201  
 - Người trình bày: TS. Đặng Hồng Lĩnh
 - Đơn vị: Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện Kỹ thuật và Công nghệ.