- Tên Seminar: Các giải thuật tìm kiếm cơ bản trên đồ thị
- Thời gian: 13h30 thứ 7 ngày 12/05/2018
- Địa điểm: Phòng KTCN 201
- Người trình bày: Lê Quốc Anh
- Đơn vị: Bộ môn Hệ thống và Mạng máy tính, Viện KT&CN