- Tên Seminar: Thiết kế và tổ chức các tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh cuối cấp tiểu học qua các hoạt động trải nghiệm

- Thời gian: 14h00 ngày 22/6/2018

- Địa điểm: Phòng A1-203.

- Người trình bày: NCS Phạm Thị Kim Châu.

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên.