Tên seminar: Some properties of Parabolically regular sets

Thời gian: 7h00  đến 11h00 chủ nhật ngày 26 tháng 07năm 2020

 - Địa điểm:  D3 402

 - Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn

- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên