Tên Seminar: Trao đổi một số ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành.

Thời gian: 07h30 thứ 6, ngày 30/10/2020

Địa điểm: A0-406

Người trình bày: ThS. Phạm Thị Thu Hiền

Đơn vị tổ chức: Bộ môn Tin học - Viện Sư phạm Tự nhiên