Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017

Seminar

Lịch seminar Khoa SP Ngoại ngữ
20/08/2017
MS 210 - 22 /08/2017 – Trần Thị Khánh Tùng
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
14:42 15/07/2017
MS 198 - 16/07/2017 - Nhóm NCS ngành LL&PPDH Toán
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
15:37 29/06/2017
MS 191 - 30/06/2017 - GS. Nguyễn Trung Thành
Lịch seminar Khoa Lịch sử
09:58 20/06/2017
MS 190 - 19/06/2017 - Lê Thị Hải Lý
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
09:56 20/06/2017
MS 189 - 19/06/2017 – Võ Thị Hồng Minh
Lịch seminar Khoa Xây dựng
09:53 20/06/2017
MS 188 - 19/06/ 2017 - Phan Hải Trường
Lịch seminar Viện Kỹ thuật - Công nghệ
09:49 20/06/2017
MS 187 - - 20/6/2017 - Nguyễn Quang Ninh
Lịch seminar Khoa Lịch sử
12:37 14/06/2017
MS 181 - 09/06/2017 - ThS. Lê Thị Hải Lý
Lịch seminar Khoa Xây dựng
09:16 13/06/2017
MS 186 – 16/06/2017 – Nguyễn Thị Thanh Tùng
Lịch seminar Khoa Kinh tế
08:03 13/06/2017
MS 185 – 16/06/2017 – Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.