Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017

Seminar

Lịch seminar Khoa SP Ngoại ngữ
20/08/2017
MS 210 - 22 /08/2017 – Trần Thị Khánh Tùng
Lịch seminar Viện sư phạm Tự nhiên
15:53 30/05/2017
MS 172 - 02/06/2017 – Đinh Thị Trường Giang
Lịch seminar Khoa SP Ngoại ngữ
10:54 30/05/2017
MS 171 - 02/06/2017 - Nguyễn Thị Tô Hằng
Lịch seminar Khoa SP Ngoại ngữ
10:51 30/05/2017
MS 170 - 31/05/2017 - Nguyễn Thị Tô Hằng
Lịch seminar Khoa Kinh tế
10:01 30/05/2017
MS 169 – 31/05/2017 - Lương Thị Quỳnh Mai
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
09:52 30/05/2017
MS 168 – 31/05/2017 – TS. Nguyễn Quốc Thơ
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
09:51 30/05/2017
MS 167 - 29/5/2017 - Trần Xuân Sang
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
09:49 30/05/2017
MS 166 – 30/05/2017 – Nguyễn Xuân Dũng
Lịch seminar Viện Sư phạm Tự nhiên
14:46 29/05/2017
MS 176 - 29/5/2017 - ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm
Lịch seminar Khoa SP Ngoại ngữ
17:18 26/05/2017
MS 165 – 30/5/2017 – Trần Thị Thu Trang
Tuyển sinh năm 2017
Cựu sinh viên
Bộ phận một cửa
Tuyển sinh
Chuẩn đầu ra
Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO
Tạp chí khoa học
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Vinh Uni-TOPICA
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.