Tên seminar:  Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm năm học 2018-2019

- Thời gian: 14h00 - 17h00, Thứ 5 ngày 1 - 11 - 2018
- Địa điểm: A1.205
- Người báo cáo:   PGS.TS Nguyễn Thị Hường; 
- Đơn vị: Khoa Giáo dục