- Tên báo cáo: Nghiên cứu xây dựng Chuẩn đầu ra, đề cương học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO
- Người báo cáo: Ths. Nguyễn Thị Thu Hạnh
- Thời gian: 19h - 22h30, thứ 5 ngày 8 tháng 11 năm 2018
- Địa điểm: Nhà A1, phòng 201
- Đơn vị: Khoa Giáo dục