Tên Seminar:  Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm năm học 2019-2020

Thời gian: 7h30 ngày 22/10/2019

Địa điểm: A1403

Người trình bàyTS.Nguyễn Thị Nhân-Ths.Nguyễn Trung Kiền

Đơn vị: Bộ môn Giáo dục học - Khoa Giáo dục