Tên Seminar: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN VÕ TAEKWONDO CHO SINH

VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT, ĐẠI HỌC VINH

Thời gian: 7h ngày 28 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp tổ bộ môn khoa GDTC

Người trình bày: Châu Hồng Thắng

Đơn vị:TD-VÕ&TTDN