Tên semina: Một số điểm mới của phần mềm kế toán Misa 2019
Thời gian: 8h30 ngày 14/6/2019
Địa điểm: Văn phòng khoa Kinh tế
Người trình bày: Nguyễn Thị Mai Lê, Nguyễn Thị Diệu Thuý

Bộ môn: Kế toán