Tên SeminarNghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chuyên ngành kế toán 1 theo tiếp cận CDIO

Thời gian: 8 h ngày 10/04/2020

Địa điểm: Trực tuyến ID 6668882986      MK: 123456

Người trình bày: Hồ Mỹ Hạnh

Đơn vị: Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế