Tên Seminar:  Thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
Thời gian: 15h.
Địa điểm: Phòng họp BM.
Người trình bày: TS. Phạm Thị Huyền Sang.
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế – Khoa Luật.