Tên Seminar: Một số vấn đề về thụ lý vụ án dân sự, trả lại đơn khởi kiện

Thời gian: 7h đến 11h ngày 12/10/2018
Địa điểm: Văn phòng Khoa Luật
Người trình bày: Ths Ngũ Thị Như Hoa

Đơn vị: Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật.