Tên Seminar: Nâng cao đạo đức cho đội ngũ thẩm phán nhằm bảo vệ công lý, xây dựng tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

Thời gian: 7h đến 11h ngày 06/11/2018
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1.
Người trình bày: ThS. Đoàn Minh Trang
Đơn vị: Bộ môn Hành chính Nhà nước, Khoa Luật