Tên Seminar: Nâng cao chất lượng giờ học lý thuyết học phần Luật Hành chính

Thời gian: 7h đến 11h ngày 21/11/2018
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1.
Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đơn vị: Bộ môn Hành chính Nhà nước, Khoa Luật