Tên Seminar: Trợ giúp pháp lý cho người nghèo thuộc vùng 30a ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Thực trạng và giải pháp
Thời gian: 14h -16h ngày 03/04/2019
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Đinh Ngọc Thắng
Đơn vị: Bộ môn Luật HCNN, Khoa Luật.