Tên Seminar: Quyền trẻ em trong pháp luật hình sự Việt Nam.

Thời gian: 08h ngày 26/06/2020
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A1
Người trình bày: Ths. Bùi Hạnh Phúc
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế quốc tế, Khoa Luật