Tên seminar: Group work in reading lesson
Thời gian từ: 7h ngày 24/1/2019
Địa điểm: Tầng 2 thư viện
Người trình bày: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Đơn vị: Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành - Khoa SP Ngoại ngữ