Tên seminar:   Developing Reading Fluency by Combining TImed Reading and Repeated Reading

Thời gian:  Từ 7h30' ngày 13/6/2019

Địa điểm: Phòng Lab Tầng 2, Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Người trình bày:  Nguyễn Thị Tô Hằng

Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ.