Tên seminar: Warm-up activities for speaking lessons with "Life" Pre-Intermediate
Thời gian: từ 07 h 30’, thứ Bảy, ngày 07.12.2019
Địa điểm: Văn phòng Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Người trình bày: Nguyễn Thị Phương Thảo
Đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh- Khoa SP Ngoại ngữ