Người báo cáo:  Lê Thị Thúy Hà

Tên báo cáo:  An introduction to Singapore

Thời gian: Thứ 7- 7h30-11h30 ngày 11/1/2020;

Địa điểm: VPK-Tầng 2-Thư Viện NTH

Tổ bộ môn: Biên-phiên dịch