Tên Seminar: Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm trong việc dạy – học học phần Tiếng Anh 1 cho sinh viên không chuyên trường Đại học Vinh.
Thời gian: 7h30 đến 11h30 ngày 4/1/2020 (thứ Bảy)
Địa điểm: Tầng 2 thư viện trường Đại học Vinh
Người trình bày: Vũ Thị Hà
Đơn vị: Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm Ngoại ngữ