Tên semina: Phân tích một số cặp từ gây nhầm lẫn trong phần 10 b, giáo trình Life - intermediate cho sinh viên chuyên ngữ Đại học Vinh.
Người trình bày: Nguyễn Thị Lành
Thời gian: từ 7h ngày 02/06/2020
Địa điểm:tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị: Khoa SPNN