Tên seminar: Language studies and inter-sector approaches
Thời gian: từ 19 h 30’, thứ Ba, ngày 13.10.2020
Địa điểm: Phòng Lab 202- Thư viện Nguyễn Thúc Hào
Người trình bày: Ngô Đình Phương
Đơn vị: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh- Khoa SP Ngoại ngữ