Tên seminar: Một vài kinh nghiệm tổ chức dạy học tích cực
- Thời gian: 14h, Thứ 7 ngày 13 - 10 - 2018
- Địa điểm:  Văn phòng khoa Xây dựng
- Người báo cáo:    Nguyễn Thị Thanh Tùng
- Đơn vị: Bộ môn Xây dựng