Tên semina: Nội dung và cách thực hiện đồ án Kiến Trúc theo CDIO

Người trình bày: Nguyễn Thị Kiều Vinh

Thời gian: từ 7h30 ngày 15/07/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng