Tên semina: Tổ chức không gian kiến trúc tầng trệt trong khu đô thị mới ở Việt Nam

Người trình bày: Doãn Thị Thùy Hương

Thời gian: từ 7h30 ngày 25/07/2020

Địa điểm: Văn phòng khoa Xây dựng

Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng