Đề tài: Seminar câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học (chương 2 và chương 4)

 Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 5/12/2019

Địa điểm: Phòng học A1 201

Người chủ trì: TS Vũ Thị Phương Lê

Đơn vị : Viện Khoa học xã hội và Nhân văn